Contact
Nederlands Engels Duits Wholesale

Hartelijk welkom

Groothandel login

Garantie & Defecten

Passion4love.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van Passion4love.nl komt overeen met de fabrieks garantie termijn. Deze garantie geldt niet in het geval het gebrek is te wijten aan nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.
Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service- of reparatie diensten herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben gepleegd.